TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Katar-2022: 36 ýyldan soňra Marokkonyň üstünligi

Katarda dowam edýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň 1/8 finalynda garaşylmadyk netije alyndy. Ispaniýa bilen Marokkonyň arasyndaky duşuşyk köpleri haýran galdyrdy.

Marokkonyň ýygyndysy 36 ýyldan soňra uly üstünligiň eýesi boldy. 1986-njy ýylda Marokkonyň ýygyndysy öz toparçasyndan çykypdy.

Ispaniýa duşuşykda has ykjam oýnandygyna garamazdan, Marokkonyň deerwezesinden gol geçirip bilmedi. Esasy we goşmaça wagtlarda gol geçirimän soň, 11 metrlik jerime urgylary duşuşygyň ykbalyny çözdi.

Ispaniýanyň ýygyndysynyň futbolçylarynyň biri hem 11 metrlik jerime urgusyndan peýdalanyp bilmedi. Şeýlelikde, duşuşyk 3:0 hasabynda tamamlandy.

Şol bir wagtda duşuşygyň esasy gahrymany Marokkonyň derwezebany Ýassin Bunu boldy.

Marokko 1/4 finalda Portugaliýanyň ýygyndysy bilen duşuşar.

Ýene-de okaň

Messi Ronaldonyň rekordyny täzeledi

55 ýaşynda futbol oýnamagy dowam edýär

Ata Watan Eserleri

Futbol boýunça Aziýanyň kubogy Saud Arabystanyda geçiriler

Teswirle