TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Katar-2022: 1/8 finalyň ilkinji duşuşyklary belli boldy

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynda “A” we “B” toparçalaryndaky duşuşyklar tamamlandy. Düýn habar berşimiz ýaly, “A” toparçasyndan Niderlandlar 1-nji orny eýeläp, Senegal 2-nji orny eýeläp, indiki tapgyra çykdy.

“B” toparçasyndaky duşuşyklar hem düýn gije tamamlandy. Angliýanyň ýygyndysy Uelsiň ýygyndysyny 3:0 hasabynda utdy. ABŞ-nyň ýygyndysy bolsa, Eýrany 1:0 hasabynda ýeňmegi başardy.

Şeýlelikde,  Angliýa 7 utuk, ABŞ-nyň 5 utuk, Eýranyň 3 utuk we Uelsiň 1 utuk gazandy. Angliýa birinji we ABŞ- ikinji bolup toparçadan çykdy.

Şonuň netijesinde, 1/8 finalda Niderlandlar bilen ABŞ, Angliýa bilen Senegal duşuşar.

Mundan ozal, Fransiýa, Braziliýa we Portugaliýa toparçadan çykmagy başarypdy.

Şu gün bolsa ýene-de 4 duşuşyk geçiriler.

Sagat 20:00-da

Tunis – Fransiýa

Awstraliýa – Daniýa

Sagat 00:00-da

Polşa-Argentina

Saud Arabystany – Meksika

 

Ýene-de okaň

Garri Keýnden taryhy “gol”

Konor Makgregor dolanyp gelýär

Ronaldo täze toparyndaky ilkinji goluny geçirdi

Teswirle