SPORT

Kasemironyň şertnamasy uzadyldy

Ispaniýanyň “Real Madrid” topary bilen Kasemironyň hyzmatdaşlygy dowam ederler. Kasemironyñ “Real Madrid” bilen şertnamasy 2023-nji ýylyñ 30-nji iýunyna çenli uzaldyldy we bu karar birnäçe aý mundan ozal kabul edildi diýip, “Marca” gazeti habar berýär.

Kasemiro “Real” toparynda 2013-nji ýyldan bäri çykyş edip gelýär. Madride transfer bolmazdan öñ, ol “San-Paulu” toparynda çykyş etdi. 2014/2015 möwsüminde ýarymgoragçy kärendede “Portu” toparynda çykyş etdi. Geçen tomusda bolsa ony Fransiýanyñ “PSŽ” topary transfer etmek isledi.

Kasemiro 2019/2020 möwsüminde 35 duşuşykda çykyp, 4 gezek ýardam pasyny we 4 gezek gol geçirmegi başardy.

Ýene-de okaň

“Inter” topary Italiýanyň çempiony boldy

Merkezi Aziýanyň iň uly stadiony gurulýar

17 ýaşyndaky hindi küştçiniň üstünligi

“Galkan” – çempion

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri

Dünýä çempiony 58 ýaşynda futbola dolandy