TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Karlowar kino festiwaly ýatyryldy

Şu ýylyň iýul aýynda geçirilmegi göz öňünde tutulan halkara Karlowar festiwaly koronawirus sebäpli ýatyryldy. 55-nji gezek geçirilmegi meýilleşdirilen kino festiwalyň çäklerinde görkezilmegi göz öňünde tutulan filmler Çehiýanyň kinoteatrlarynda görkeziler.

Gündogar Ýewropanyň iň möhüm festiwallarynyň biri hasaplanýan Karlowar festiwalyny 2021-nji ýylyň 2-10-njy iýul aralygynda geçirmek göz öňünde tutulýar. Bu festiwaldaky kinolar kinoteatrlar açyldan soňra görkeziler. Çehiýada 8-nji iýunda kinoteatrlaryň açylmagyna garaşylýar. Ilkinji tapgyrda kinoteatrlara 50 tomaşaçyny goýbermek göz öňünde tutulýar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti Newa halkara ekologiýa kongresine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Arkadag şäheriniň ýerli býujeti taýýarlanýar

Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygynyň Russiýa sapary

Ata Watan Eserleri

Teswirle