TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Kandidatlyk: Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti

2022-nji ýylda aşakdaky hünärler boýunça kandidatlyk dissertasiýalaryny taýýarlamak üçin dalaşgärleri saýlap almagy amala aşyrýar:

05.20.01 — Oba hojalygyny mehanizmleşdirmegiň tehnologiýalary we serişdeleri — 1 ýer

06.01.04 — Agrohimiýa — 1 ýer

06.02.02 — Weterinar mikrobiologiýasy, wirusologiýasy, epizootologiýasy, mikotoksikologiýaly mikologiýa we immunologiýa — 1 ýer

Salgysy: Aşgabat ş., 2009-njy (Görogly) köçe, 143.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 34-26-80, 34-01-00.

***

Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli instituty

2022-nji ýylda aşakdaky hünärler boýunça kandidatlyk dissertasiýalaryny taýýarlamak üçin dalaşgärleri saýlap almagy amala aşyrýar:

03.02.04 — Zoologiýa — 1 ýer

03.02.05 — Entomologiýa — 1 ýer

Salgysy: Aşgabat ş., Bitarap Türkmenistan şaýoly, 15.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 94-07-03.

 

 

Aspirantura we kandidatlyk: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

Ýene-de okaň

Ýaşlar forumy: möhüm kararlar kabul edildi, sylaglar gowşuryldy

Amerikada uniwersitet okamak üçin ilkinji ädim :Prep4Success maksatnamasy

Baş Redaktor

Amerikada gysga wagtlyk okuw :çeper eser, drama, goşgy, ssenariýa ýazyjylary

Baş Redaktor

Teswirle