TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Kanadaly aýdymçy Greýmsiň karary

Kanadanyň meşhur aýdymçysy Greýms öz söýgülisi Space X we Teslanyň beýnisi bolan Elon Maskdan çaga isleýändigini mälim etdi. Greýms fewral aýynda Instagramda 25 hepdesini alandygyny we çaga garaşýandygyna garamazdan kärini hem dowam etdirmegi maksat edinýär.

Elan Maskyň aýdymçy söýgülisi Greýms bu karary örän kynlyk bilen alandygyny aýdyň görünip dur. Greýms bu karary Elan Maska bolan söýgüsi üçin alandygyny aýtdy.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Oleg Kononenko: Türkmenistanyň ösüşine hemişe uly goşant goşmaga taýýardyryn

Teswirle