BIZNES

Kamala Harris Waşingtondaky öýüni satdy

ABŞ-nyň wise-prezidenti Kamala Harris Waşingtondaky öýüni 1,85 million dollara satdy. Bu barada öz çeşmesine daýanyp “Forbes” habar berdi.

Meýdany 1730 inedördül metrlik jaýy Harris we onuň adamsy Dug Emhoff 2017-nji ýylda 1,77 million dollara satyn alypdy. Olar jaýy aprel aýynda 1,9 million dollara satuwa çykardylar. Iýul aýynda jaýyň bahasy 1,85 million dollara çenli aşaklady.

Bu Harrisiň wise-prezidentlik döwründe satan ikinji öýi. Mart aýynda San-Fransiskodaky öýüni 860 müň dollara satypdy. Salgyt beýannamalaryna görä, Harris we Emhoff 2020-nji ýylda Prezident Baýden we onuň aýaly Jillden has köp pul gazandy. Baýden 607 müň dollar, Harris we onuň adamsy takmynan 1,7 million dollar gazandy.

11-nji Merkezi Aziýa söwda forumy başlady

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan-BAE: gaz pudagynda hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy

“Zangilan” tankeri Türkmenistandan nebitiň ilkinji tapgyryny Azerbaýjana ýetirdi

Özbegistan 10 milliard dollarlyk “akylly” şäher gurar

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri