TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Kaktusdan sport aýakgaby öndürilýär

Şonuň esasynda alynýan material çeýe bolup durýandygy üçin adaty deriniň ornuny tutup bilýär.
Aýakgabyň plastiki materiallary, sapagy we beýlekiler ummanlardan toplanyp alnan plastiklerden ediler. Olar gaýtadan işleniler we şonup esasynda aýakgap üçin goşmaça materiallar taýýarlanýar.
Ekologiýa taýdan arassa sport aýakgaby 85 ýewrodan satylýar. Şeýle aýakgaplar başga brendler tarapyndan hem öndürilýär.
https://www.atavatan-turkmenistan.com/mekgejowen-ekin-meydanyny-labirinte-owurdi/

Ýene-de okaň

Adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk babatda hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Gruziýa Türkmenistana täze ilçi belledi

“Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi” Bilelikdäki komitetiniň mejlisi geçiriler

Teswirle