JEMGYÝET

“Kakam”

Seret Kaka guwanarsyñ boýuma

Patañy ber gelejegme, öýüme

Ýyllar sürüp ýoldaş bolup toýuma

Ogul-gyzyñ üçin ýaşagyn Kakam!

 

Senden aldym paýhasyñy-akyly

Sen öwretdiñ ýerden alyp nakyly

Seniñ bilen gitsin dünýâñ akymy

Bize medet bolup ýaşagyn Kakam!

 

Gara başyñ egilmesin dik durgun

İndi dynç al hözür ogluñdan görgün

Sag-salamat bolup ýüz ýaşa bargyn

Ogla pena bolup ýaşagyn Kakam!

 

Barlygyñda ýürek senden suw içýâr

Maña medet beren arzuwlañ uçýar

Ene-Ata sag bolsunnur şonda saçýar

Öýmüzi doldurup ýaşasyn Kakam!

Söýünowa Gülşirin

 

Ýene-de okaň

Kuraş-2023: Türkmenistan 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň 5-nji altyn medalyny Daýanç Omirow gazandy

Kuraş-2023: Sabina Kadyrowa altyn medal gazandy

“Süýji gün” – süýji günlerde

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen ABŞ ekologiýa hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

Kuraş-2023: Türkmenistan 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri