Jozef Baýdenden milli Liderimize minnetdarlyk

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Jozef Baýden Türkmenistanyň Prezidentine hat iberdi. Şol hatda Jo baýden Türkmen Liderine Türkmenistanyň Hökümetine şu ýylyň awgustynda we sentýabrynda Owganystandan raýatlary çykarmak işi wagtynda beren kömegi üçin hoşallyk bildirdi.  ABŞ-nyň Prezidentiniň hatynda hususan-da şeýle diýilýär: – Size hem-de Türkmenistanyň Hökümetine şu ýylyň awgustynda we sentýabrynda Owganystandan … Continue reading Jozef Baýdenden milli Liderimize minnetdarlyk