TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Jon Kallahan 66 ýaşynda aradan çykdy

Meşhur aktýor Jon Kallahan 66 ýaşynda aradan çykdy. Onuň aradan çykandygyny ozalky ýanýoldaşy “Instagram” jemgyýetçilik torundaky hasabyndan mälim etdi. Jon Kallahan 1992-nji ýyldan 2005-nji ýyla çenli aralykda görkezilen “Ähli çagalaryma” atly köp bölümli filmda Edmand Greýiň keşbini ýerine ýetirdi. IMDb-niň habaryna görä, Kallahan 1992-2005-nji ýyllar aralygynda bu serialyň 356 bölümde rol aldy.

LaRue-nyň ýazgysynda “Perişdeleriň  uçuşlary sizi dynç almagyňyza öwürsin eziz dostum. Durmuşdan uly, gödek şahsyýet ýüregimizde baky ýara galdyrar. “ diýdi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda döwlet saparynda bolar

Burj Halifa Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň şekilinde ýalkym saçdy

Türkmenistanyň içeri işler ministrine polisiýanyň polkownigi ýörite ady dakyldy

Teswirle