TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

“Joker”-iň 80 ýyllygy üçin dokumental film

Şu ýyl Bill Finger, Bob Keýn we Jerri Robinsonyň döreden “Batman” komiksinde ilkinji gezek çykyş eden gahryman Jokeriň 80 ýyllygy dokumental film bilen bellenildi.

“DC Comics” janköýerleri degişmelerde, filmlerde we teleýaýlym görkezişlerinde Batmana garşy söweşen gahryman Jokeriň geçmişine we hekaýasyna alyp barýan dokumental film taýýarlady. “Şadyýan ýüzli boluň!” atly 35 minutlyk dokumental film gahrymanyň 1940-njy ýylda dünýä ineninden bolup geçen wakalary gürrüň berýär we ummasyz gyzyklanmany döretmegi başarýar.

Dokumental filmde Jokeriň keşbini janlandyran Hoakin Feniks bilen birlikde Jek Nikolson, Heath Ledger, Mark Hamill we Jared Leto, Kristian Bale, Stan Li, Todd Phillips, Andrea Romano, Margot Robbi Frank Miller ýaly 40-dan gowrak aktýorlar çykyş etdi.

 

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

 

 

 

Ýene-de okaň

Täze ýyl baýramçylygy we Russiýanyň döwlet sirkiniň Aşgabatdaky çykyşy

Hoja Nasreddin Ependiniň şorta sözlerini ÝUNESKO-nyň sanawynda

Türkmen keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Teswirle