TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

«Johnson & Johnsondan» ägirt uly sahylyk

Lukmançylyk önümlerini öndürýän iri kompaniýalaryň biri bolan «Johnson & Johnson» ABŞ-nyň hökümeti bilen şertnama baglaşdy. Şertnama laýyklykda, kompaniýa waksina taýýarlamak we satyn almak üçin hökümete maddy ýardam berer.

Has takygy, kompaniýa 100 million ölçegdäki waksina üçin ABŞ hökümetine 1 milliard dollardan gowrak serişdäni bagyşlamakçy.

Ýeri gelende aýtsak, ýurduň beýlki iri kompaniýalary hem bu herekete goşulýar. Ýöne lukmançylyk önümlerini öndürýän kompaniýa ýaly elini açanlar az-az.

«Barrons» neşiriniň ýazmagyna görä, waksinanyň bir ölçeginiň bahasy ortaça 10 dollar bolmagy mümkin.

Ýene-de okaň

Sankt-Peterburg türkmen talyplaryna garaşýar

Türkmenistanyň we Tatarystanyň Prezidentleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanan baýramçylyk konserti

Teswirle