TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Jo Baýden sanjym etdirdi

ABŞ-nyň täze saýlanan prezidenti Jo Baýden, “Pfizer we BioNTech” kompaniýa tarapyndan koronawirus ýokanjyna garşy döredilen  sanjymyny, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň gatnaşmagynda Delawer ştatyndaky hassahanada etdirdi.

Ilatyň sanjymlara bolan ynamyny gazanmak üçin sanjym edilendigini mälim eden Jo Baýden: “Gorkuly zat ýokdygyny” belläp geçdi.

Şeýle hem geçen anna güni ABŞ-nyň şu wagtky wise prezidenti Maýk Pens, bu sanjymy etdirendigini hem ýatlatmak isleýäris. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň haçan sanjym etdirjekdigi barada anyk maglumat berilmeýär.

 

Durmuş Sahypamyz

Gündelik durmuşa degişli habarlary biz Durmuş sahypamyza ýerleşdirýäris.

 

Ýene-de okaň

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

THY: Aşgabat şäherine adaty gatnawlar başlaýar

Baş Redaktor

Teswirle