Jo Baýden koronawirus bilen keselledi

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdeniň “COVID-19” lukmançylyk barlag netijenamasy pozitiw çykdy. Bu barada Ak Tamyň metbugat sekretary Karin Žan-Pýer belläp geçdi. – Jo Baýdeniň koronawirus ýokanjy üçin beren synag netijenamasy pozitiw çykdy – diýip, Žan-Pýer belledi. Berilýän maglumata görä, Amerikanyň Prezidenti bu keseliň ýeňil görnüşini başdan geçirýär. Ol uzaklaşdyrylan görnüşde wezipe … Continue reading Jo Baýden koronawirus bilen keselledi