TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Jerime urgusyny ýerine ýetirmegiň ussatlary

Futbol taryhynyň jerime urgularyny iň oňat ýerine ýetirýän futbolçylara ses berdiler. Şoňa laýyklykda, sanawda birinji ýeri Braziliýa milli ýygyndysynyň öňki oýunçysy we “Lion” toparynyň futbolçysy Juninýo Pernambukano eýeledi. Ikinji ýerde Angliýanyň öňki lideri Deýwid Bekham. “Ýuwentusyň” häzirki hüjümçisi Kristiano Ronaldo üçünji orunda galdy.

Iň gowy 10 jerime urgularyny ýerine ýetirýän futbolçylar:

  1. Juninýo Pernambukano.
  2. Deýwid Bekham.
  3. Kristiano Ronaldo.
  4. Roberto Karlos.
  5. Diego Maradona.
  6. Ronaldinýo.
  7. Andrea Pirlo.
  8. Lionel Messi.
  9. Sinişa Mihailowiç.
  10. Alessandro Del Piero.

Ýene-de okaň

Türkiýede IV Bütindünýä çarwa oýunlaryna badalga berildi

Türkmen türgenleri Özbegistanda 11 medal gazandy

Mbappe – dünýäniň iň gymmat futbolçysy

Teswirle