TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Jemgyýetçilik kabul edişligi

13-nji maýda TürkmenistanyňAdalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniňişgärleriniňwe Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyňagzasynyňgatnaşmagynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryňjemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär.

Kabul edişlik Aşgabat şäheriniň

Arçabil şaýolunyň 150-nji jaýynda

— Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda

sagat 9:30-dan 12:00-a çenli geçirilýär.Habarlaşmak üçin

telefon belgileri: 39-19-20, 39-19-21.

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherini ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Tebigaty goramak — halkara tagallalary birleşdirmegiň möhüm ugry

Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyny gutlady

Teswirle