TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Jemgyýetçılık kabul edişligi

22-nji aprelde Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmagynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär.

Ka­bul ediş­lik Aş­ga­bat şä­he­ri­niň

Ar­ça­bil şa­ýo­lunyň 150-nji jaýynda

— Türkmenistanyň Ada­lat mi­nistr­li­gi­niň bi­na­syn­da

sa­gat 9:30-dan 12:00-a çen­li ge­çi­ril­ýär.

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon belgileri: 39-19-20, 39-19-21.

 

Ýene-de okaň

Bäsleşik:Potratçylary saýlamak boýunça

Ata Watan Eserleri

Parahat -7 ýaşaýyş toplumy: täze ýaşaýyş jaýlary gurlar

Bäsleşik:Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

Teswirle