TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Jemgyýetçilik kabul edişligi

22-nji aprelde Türkmenistanyň  Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň  işgärleriniň  we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň  agzasynyň   gatnaşmagynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň    jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär.

Kabul edişlik Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň

150-nji jaýynda — Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň

binasynda sagat 9:30-dan 12:00-a çenli geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-19-20, 39-19-21.

Ýene-de okaň

Tebigaty goramak — halkara tagallalary birleşdirmegiň möhüm ugry

Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyny gutlady

Wise-premýer M.Mämmedowanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Italiýa iş saparyny amala aşyrýar

Teswirle