TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Jemgyýetçilik kabul edişligi

22-nji aprelde Türkmenistanyň  Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniňişgärleriniňwe Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyňagzasynyňgatnaşmagynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryňjemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär.

 

Kabul edişlik Aşgabat şäheriniň

Arçabil şaýolunyň 150-nji jaýynda

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda

sagat 9:30-dan 12

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti Newa halkara ekologiýa kongresine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Arkadag şäheriniň ýerli býujeti taýýarlanýar

Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygynyň Russiýa sapary

Ata Watan Eserleri

Teswirle