TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Jemgyýetçilik kabul edişligi

22-nji aprelde Türkmenistanyň   Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniňişgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyňagzasynyňgatnaşmagynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryňjemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär.

Kabul edişlik Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 150-nji jaýynda — Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda sagat 9:30-dan 12:00-a çenli geçirilýär.Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-19-20, 39-19-21.

Ýene-de okaň

Tebigaty goramak — halkara tagallalary birleşdirmegiň möhüm ugry

Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyny gutlady

Wise-premýer M.Mämmedowanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Italiýa iş saparyny amala aşyrýar

Teswirle