TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Jemgyýetçilik kabul edişligi

2023-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmagynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär.

Ka­bul ediş­lik Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Ar­ça­bil şa­ýo­lunyň 150-nji jaýynda — Türkmenistanyň Ada­lat mi­nistr­li­gi­niň bi­na­syn­da sa­gat 9:30-dan 12:00-a çen­li ge­çi­ril­ýär.
Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon belgileri: 39-19-20, 39-19-21.

Ýene-de okaň

«EKSPO — 2025» üçin bäsleşik

Le­bap we­la­ýa­ty­nyň döwrebap şäherçeleri üçin gurluşyk işleri

Ata Watan Eserleri

Bäsleşik:Ha­ryt­lar, iş­ler we hyz­mat­lar bi­len üp­jün edi­ji­le­ri saý­lap al­mak

Ata Watan Eserleri

Teswirle