Jeki Çan Olimpiýa oýunlarynyň alawyny göterdi

Hytaýyň paýtagty Pekin şäherinde geçiriljek gyşky Olimpiýa oýunlarynyň 3 günlük Olimpiýa alawynyň ýörişi dowam edýär. Ozal hem habar berşimiz ýaly, Olimpiýa oýunlarynyň ýörişine 1200-den gowrak jemgyýetçiligiň dürli gatlagyndan adamlar gatnaşýar. Olaryň hatarynda sport türgenleri, meşhur sungat işgärleri we mekdep okuwçylary hem bar. Ine, şolaryň biri hem meşhur aktýor Jeki Çandyr. … Continue reading Jeki Çan Olimpiýa oýunlarynyň alawyny göterdi