Japon ve Türk ortaklığında gübre fabrikasının inşası devam ediyor

Balkan eyaletinin Garabogaz kentinde yıllık kapasitesi 1 milyon 155 bin ton olan gübre fabrikasının inşası devam ediyor. Proje işvereni Türkmenkimya Devlet Holdingi olan tesisin inşası ise Gap İnşaat ve Mitsubishi Corporation tarafından yapılmaktadır. Gap İnşaat şirketinin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, projenin toplam bedeli 1.35 milyar dolar olup, inşası 2018 Haziran ayında tamamlanacaktır. Tesis tamamlandığında Türkmenistan’ın en büyük amonyak ve üre üretim tesisi haline gelecektir. Tesiste üretilen ürünlerin önemli bir kısmı dünya pazarlarına ihraç edilerek ülke ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı olacaktır. Söz konusu gübre üretimi için bir yılda 1 milyar metreküp doğalgaz kullanılacak.

 

Türkmenistan’da 2002 yılında, 350 bin ton üretim kapasiteli Tecen Karmamid üretim fabrikası inşa edildi. Marı gübre fabrikasının kapasitesi ise, 640 bin ton. Garabogaz gübre fabrikasının tamamlanması ile Türkmenistan yıllık gübre üretim kapasitesi 2 milyon tondan fazla olacaktır. Bu kapasitenin %70’inin ihraç edilmesi beklenmektedir.

Okap bilersiňiz  Tender bäsleşiklerine gatnaşmak ýeňilleşdirildi

 

Türkmen Devlet Haber Ajansının paylaştığı habere göre, projede Haldor Topsoe, Saipem, Uhde Fertilazer, UOP şirketlerinin modern teknolojileri kullanılmaktadır.

 

Günümüzde, proje inşasında yerli ve yabancı 3 bin kişi çalışmaktadır. Projede, 300 iş makinesi çalışıyor. Bir yandan inşa devam ederken, gelecekte fabrikada çalışacak personeller yetiştirilmektedir. Türkmenkimya Devlet holdingine bağlı,  Türkmenabat teknik okulun Garaboğaz şubesinde 287 uzman eğitim almaktadır. Öğrenciler, aynı zamanda Tecenkarmamid ve Marıkarmamid fabrikalarında staj görmektedir. Proje tamamlandığında 1000 kişiye istihdam sağlaması beklenmektedir.

 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy.
Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar
ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar