Jahan Tagyýewa: Medeniýet — kalbymyň sesi

Köňlüňe beslenen duýgularyňy zybana getip mahmal owazda beýan etmek nähili gözellik. Bu pursatlary ömrüňe ýoldaş edinmek bolsa, ynsany bagtly günlere ýar edýär. Lezzetli ýaşaýşyň astynda manyly ömür sürmegine mümkinçilik berýär. Tutanýerlilik, maksadaokgunlylyk häsiýetleri öz durmuşyna baýdak edinen ynsanlar öz ykballarynyň eýeleri hasap edilýär. Ajaýyp döwrüň bagtyýarlygyny, aşyklaryň söýgülerini wasp edýän döredijilik ýoly bilen halkymyza tanalan … Continue reading Jahan Tagyýewa: Medeniýet — kalbymyň sesi