“Itçilik we kinologiýa işi hakynda” Türkmenistanyň Kanuny güýje girdi

Şu gün ýurdumyzda “Itçilik we kinologiýa işi hakynda” Türkmenistanyň Kanuny iş ýüzünde hereket girdi. Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan gol çekilen kanunçylyk namasy şu gün ýurdumyzyň resmi metbugatynda çap edildi. Bu kanunçylyk namasy itçiligi we kinologiýa işini ösdürmegiň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär hem-de tohum itleriň genofonduny gorap saklamaga gönükdirilendir, şeýle … Continue reading “Itçilik we kinologiýa işi hakynda” Türkmenistanyň Kanuny güýje girdi