İtalyan mutfağı, Türkmenistan’da öğreniliyor

Dünyaca ünlü İtalyan mutfağı, Türkmenistan’a taşınıyor. İtalya’nın Aşkabat Büyükelçiliği,  Türkmenistan Dışişleri ve Kültür Bakanlıkları ile ortaklaşa bu yönde bir proje geliştirdi. İtalya’dan iki aşçı davet edilerek, Türkmenistanlı aşçılara İtalyan mutfağının seçme lezzetleri hakkında bilgi verildi.

İtalyan aşçılar Daniel Paralovo ve Paolo Maspero başkent Aşkabat’ta 4 ayrı gruba kurs verecek. Ünlü aşçıların ilk grubu Mahtumkuli Devlet Üniversitesi’nin öğrencileri oldu. Bu öğrenciler, üniversitede İtalyan dili üzerine eğitim alıyor. Öğrenciler, İtalyan mutfağı hakkında geniş bilgi edinme imkanına sahip oldular. Ayrıca, bazı İtalyan yemeklerinin hazırlanması konusunda tecrübe edindiler.

Aşçılar ikinci etapta Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı’nın bünyesindeki ticaret okulunun öğrencilerine aşçılık kursu verecekler.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

Ayrıca, üçüncü etapta ise Aşkabat’ta bulunan ve İtalyan mutfağına merak salan yabancı misyon temsilcileri de kursa girecek. Son olarak, Türkmenistan Gıda Sanayi Kurumu’nun bazi idarelerinde çalışan aşçılar eğitim alacak.

Bu eğitim, 2017 yılında Aşkabat’ta düzenlencek Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları için de büyük önem taşıyor. Çünkü bu oyunlar esnasında Türkmenistan çeşitli ülkelerin mutfağından seçme lezzetleri yabancı konuklara ikram etmeyi planlıyor.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar