TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Ispaniýada “Aglama öýi” açyldy

Ispaniýanyň Madrid şäherindäki hususy saglyk öýi tarapyndan “Aglama öýi” (La Lloreria) akyl saglygynyň ähmiýetini nygtamak we psihologiki goldawy kadalaşdyrmak üçin açyldy. Saglyk öýi tarapyndan berlen beýanatda aglaýan öýüň açylmagy sebäpli 15-nji, 16-njy we 17-nji oktýabrda hemmeler üçin mugt hyzmat berendigi bellenildi.

Aglaýan öýüniň diwarlarynda psihologlaryň telefon belgileri bilen birlikde “Giriň we aglaň”, “Mende-de aladalar bar”, “Erbet bolmak gowy”, “Aglamak batyrgaýlyk” ýaly ýazgylar bar.

Psihologiki goldawyň has aňsat, has amatly we hemmeler üçin elýeterli bolmagyny güýçlendirmek üçin, aglama öýüne baran her bir adama 60 minutlyk onlaýn terapiýa berilýär.

 

Rus kino işgärleri kosmosdan gaýdyp geldiler

Ýene-de okaň

PCR negative testiniň netijenamasy zerur däl: “Türkmenistan” awiakompaniýasy

Baş Redaktor

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Teswirle