JEMGYÝET

Ispaniýa ilkinji ýarym finalçy

Germaniýada dowam edýän futbol boýunça Ýewropa çempionatynda 1/4 finalyň ilkinji duşuşgy geçirildi. Onda ýer eýeleri Germaniýa bilen çempionatyň güýçli ýygyndysy Ispaniýa duşuşdy. Ispaniýa 2:1 hasabynda utup, ilkinji ýarym finalçy boldy.

Duşuşgyň 90 minuty 1:1 hasabynda deňme-deň tamamlandy. Duşuşygyň 51-nji minutynda Dani Olmonyň goly bilen Ispaniýa öňe saýlandy. Duşuşgyň 89-njy minutnda Germaniýa Florian Wirts bilen hasaby deňledi.

Goşmaça 30 minut wagt berildi. Şonuň 106-njy minutynda emin Entoni Teýlor Ispaniýanyň derwezesine 11 metrlik jerime urgusyny bellemedi.

119-njy minutda bolsa, Mikel Merino tapawutlanyp, Ispaniýanyň ýarym finala çykmagyna mümkinçilik döredildi.

Duşuşygyň ahyrky minutlarynda Ispaniýadan Dani Karwahal gyzyl kart bilen meýdançadan çykaryldy.

Ýer eýeleri Germaniýa çempionat bilen hoşlaşdy. Ispaniýa bolsa, ýarym finalda Portugaliýa bilen Fransiýanyň duşuşygynyň ýeňijisi bilen duşuşar.

Ýene-de okaň

Aşgabatda Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan türgenleri ugratmak dabarasy geçirildi

Ata Watan Eserleri

XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň agzalaryna

Jo Baýden prezidentlige dalaşgärlikden ýüz öwürdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň daşary işler ministri Pakistanda saparda bolar

Türkmenistan-Owganystan-Gazagystan: täze demirýol taslamasy durmuşa geçiriler

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi 24-nji sentýabrda geçiriler