Islandiýa serhetlerini açdy, ýöne bir şert bilen

Birnäçe gezek dünýäniň iň asuda döwletleriniň sanawynyň çür başynda görkezilen Islandiýa bir şert bilen syýahatçylar üçin derwezelerini açdy. Ol şert syýahatçylaryň koronowirusa garşy sanjym alan bolmagydyr. Bu barada ýurduň Saglygy goraýyş ministrliginden habar berildi. Mundan beýläk Ýewropanyň derman serişdeleri agentligi tarapyndan ykrar edilen waksinalary alan daşary ýurtly syýahatçylar Islandiýada karantin gözegçiligine alynmaz. Şeýle hem olardan … Continue reading Islandiýa serhetlerini açdy, ýöne bir şert bilen