İslam Kerimov’un Heykeli Açıldı

Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev’in ziyareti kapsamında Özbekistan’ın kurucu ve ilk Devlet Başkanı İslam Kerimov’un heykeli açıldı ve Lebap vilayetinin Türkmenabat kentindeki bir sokağa onun ismi verildi.

Heykelin açılışını Türkmenistan Devlet Başkanı Sn.Gurbanguli Berdimuhamedov ile Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev gerçekleştirdi. Geçen sene Eylül ayında vefat eden Özbekistan’ın ilk Devlet Başkanı İslam Kerimov’un isminin verildiği sokağın başında onun heykeli dikildi.

Açılış töreninde konuşan Türkmen Devlet Başkanı, İslam Kerimov’un büyük devlet adamı ve önemli siyasetçi olduğunu kaydetti. Devlet Başkanı, İslam Kerimov’un bütün ömrünü ülkesinin kalkınmasına adadığını kaydederek, Türkmenistan ile ilişkilerin daha da sağlamlaştırılmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev ise konuşmasında, Türkmenistan’a müteşekkir olduğunu ve Türkmen mevkidaşının İslam Kerimov’un cenaze töreninde ülkesinde heykelini dikeceğini ve sokağa isminin vereceğini söylendiğini belirterek, bunun gerçekleştirildiğini kaydetti. Özbek halkına ve ilk Devlet Başkanı’na gösterilen saygıdan memnuniyet duyduğunu ifade eden Özbek Lider, İslam Kerimov’un ilk heykelinin kardeş Türkmenistan’da açıldığını söyledi.

Okap bilersiňiz  Türkmenistanda sementiň täze görnüşi öndürilýär

Daha sonra Liderler, heykelin açılışını yaptı ve çelenk bıraktı. Sonra İslam Kerimov’un isminin verilen sokakta biraz yürüdüler. Liderler gittikten sonra törene katılan Türkmen ve Özbek heyeti heykele çelenk bıraktı. Atavatan Türkmenistan uluslararası dergisi olarak bizde İslam Kerimov’un heykeline karanfil bıraktık.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Dünýädäki pandemiýa bilen bu ýyl syýahatçylaryň sany azaldy. Birleşen Milletler Guramasynyň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasy (UNWTO) 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde dünýäde syýahatçylaryň sanynyň geçen ýyl bilen deňeşdirilende 83 göterim azalandygyny habar berdi. UNWTO, COVID-19 epidemiýasynyň iň köp täsir eden pudaklaryndan biri bolan syýahatçylykda, 2021-nji ýylyň ýanwar-mart aýlarynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 183 million az syýahatçynyň syýahat edendigini, bu bolsa 83...
     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli, gyş aýlarynda bişen miwelere ýetmek mümkin däl.  Baharyň gelmegi bilen, iýmitiňize täze we sagdyn miweleriň köp görnüşini goşup bilersiňiz, saglyga köp peýdaly bolmak bilen bir hatarda energiýa we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz. ...
Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

12-nji iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar