TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Işewür zenanlar üçin mugt onlaýn sapak

Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Banky (ÝTÖB) ýolbaşçylary we telekeçileri, şeýle hem ýokary we orta ýolbaşçylary “Işewür zenanlar” – “Ýerine ýetiriji ýolbaşçy” başlangyjynyň çäklerinde zenan ýolbaşçylara täsir etmek endiklerini ýokarlandyrmak boýunça onlaýn geçiriljek okuwa gatnaşmaga çagyrýar.

Okuw onlaýn görnüşinde bolup, (günde 3 sagat): 2022-nji ýylyň 23-nji, 25-nji, 28-nji, 30-njy martda we 1-nji hem-de 4-nji aprelde geçiriler.

Okuwa gatnaşmak mugtdur.

Bu okuw Ýewropa Bileleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýär.

Gatnaşýanlaryň sany çäklidir, şeýlelikde gatnaşyjylary saýlamak bäsdeşlik esasynda geçiriler.

Okuwlara gatnaşmak üçin 2022-nji ýylyň 4-nji martyndan gijä galman, doldurylan arzany orazovaz@ebrd.com elektron poçtasyna iberiň.

 

 

Birža täzelikleri: polipropilen we polietilen satyn alyndy

Ýene-de okaň

Biržada nebit önümleri uly isleg bildirilýär

Türkmenistanyň Astrahandaky logistika merkezi Merkezi Aziýanyň Russiýa deňiz çykalgasy bolar

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjan Rumyniýa tebigy gaz iberer

Ata Watan Eserleri

Teswirle