İş Rugsady Wizasy :Türkiýe Wizasy Üçin Zerur Resminamalaryň Sanawy

Türkiýe  wizasy üçin zerur bolan resminamalaryň sanawyny okyjylarymyza ýetirmäge dowam edýäris. Biz öň, Türkiýe syýahatyçylyk wizasy, biznes wizasy, saglyk wizasy we maşgala wizasy üçin zerur resminamalaryň sanawyny ýetiren bolsak, bu habarymyzda Türkiýede zähmet çekmek üçin zerur bolan zähmet rugsady wizasy baradaky maglumatlary ýetirýäris.   Azyndan 8 aýlyk möhleti bolan daşary … Continue reading İş Rugsady Wizasy :Türkiýe Wizasy Üçin Zerur Resminamalaryň Sanawy