Ipoteka we beýleki girew şertnamalary: Gerekli resminamalar

Ipoteka we beýleki girew şertnamalaryny döwlet belligine almak üçin gerekli resminamalaryň sanawy Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanynda Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gullugynyň web saýtynda berilýär. 1). Arza (eýesi ýa-da onuň wekili tarapyndan); 2). Pasport; 3). Girew şertnamasy (notarial tertipde tassyklanylan bolmaly); … Continue reading Ipoteka we beýleki girew şertnamalary: Gerekli resminamalar