TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“iPhone” bilen ulagyň gapysyny açyň!

“Apple” kompaniýasy täze “CarKey” atly funksiýasyny işläp düzdi. Ol hem awtoulagy açarsyz açmak üçin mümkinçilik berýär.

“CarKey” funksiýasy iOS 14 ykjam operasiýa ulgamynyň täze görnüşiniň bir bölegidir. “Near Field Communication” (NFC) tehnologiýasy işlemek üçin ulanylýar. Bu mümkinçiligi goldaýan ilkinji awtoulag geljek aýda hödürlenjek 2021-nji ýyldaky täze “BMW 5 Series” awtoulagy bolmagyna garaşylýar.

Awtoulagyňyzy açarsyz açmak üçin ilki bilen ulanyjy “iPhone” ýa-da “Apple Watch” sagadynyň “CarKey” funksiýasyny goldaýan awtoulag bilen ulanmak bolar. Soňra göni açmak bilen, diňe “Apple” enjamyny awtoulagdaky “NFC” enjamy bilen sazlaşygy emele getirmeli.

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle