TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“iPhone 5G” telefonlary peýda bolar

“Apple” tehnologiýa kompaniýasy  şu ýylyň ahyryna çenli üpjün edijilerinden azyndan 75 million 5G “iPhone” sargyt etdi.

“Bloomberg” neşiri tarapyndan ýaýradylan hasabatyna görä, Amerikanyň kompaniýasy 75 million “iPhone 5G” sargyt etdi. Geljek aýda “iPhone” dört sany täze görnüşini çykarmagyna garaşylýar we täze “Apple Watch” we “iPad Air” modelleri ulanyjylara ýetiriler. Şeýle hem kompaniýa şol bir wagtda “Apple TV” oýun modelini hem hödürlär.

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle