IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Internet-saýty döretmek boýunça bäsleşik

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň internet-saýtyny döretmek barada işleri ýerine ýetirmek üçin bäsleşik yglan edýär. Bu bäşlegiň bildirişi “Türkmenistan” gazetinde çap edildi.

Şoňa laýyklykda, bäsleşige gatnaşmak isleýänler Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine 2021-nji ýylyň 11-nji martyna, sagat 18:00-a çenli hat üsti bilen ýüzlenip bilerler.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň S.Türkmenbaşy şaýolunyň 54-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-98-15, 39-98-14, 39-98-51.

 

Foto Habarlar Sahypamyz

Ýurdumyzyň gözel künjegine degişli fotosuratlary bu sahypadan tapyp bilersiňiz!

Ýene-de okaň

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Daşoguz Halkara howa menzili açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri

Daşoguz welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Azerbaýjandaky ilçihanasynyň täze binasy gurlar

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumy: 20 sany ýaşaýyş jaýy gurlar

Ata Watan Eserleri

“Petronas”: täze iş ornuny hödürleýär

“Petronas” Gyýanly obasynda işlemek üçin işe çagyrýar