TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

İnternet şarlary arkaly hyzmat

“Google” kompaniýasyna degişli “Loon” firmasy Keniýanyň oba ýerlerinde ýaşaýan müňlerçe adama internet şar taslamasy bilen 4G internet hyzmatyny berip başlady.

“Loon”  şereketiniň uly dolandyryjysy (CEO) Alasonir Westgarth jemgyýetçilik tory arkaly beren beýanatynda taslamanyň hyzmatdaşy bolan “Telkom Kenya” kompaniýasynyň abonentleriniň asmana uçurylan şarlar arkaly internet hyzmatyny alyp başlandyklaryny aýtdy.

Bu taslama arkaly ýurduň günbatar we merkezi sebitlerinde takmynan, 35 sany şar arkaly 50 müň inedördül kilometr araçäkde internet hyzmaty berler. Synag hökmünde amala aşyrylýan hyzmatyň çäklerinde 35 müň ulanyjy internet ulgamyna birikdirildi. Şeýle hem olaryň wideoşekilli hem gürleşmegi üçin mümkinçilikler döredilip başlandy.

Gün energiýasy bilen işleýän şarlar arkaly berilýän internetiň tizligi 18,9 megabit/sekunt göçürip almak, 4,7 megabit/sekunt ibermek tizligine eýedir.

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle