SPORT

“Inter Maýami” topary KONKAKAF Çempionlar kubogynda çärýek finala çykdy

ABŞ-nyň Fort-Loderdeýle şäherindäki “Çeýz Stedium” stadionynda KONKAKAF Çempionlar kubogynyň 1/8 finalynyň jogap duşuşygy geçirildi. Onda Lionel Messili “Inter Maýami” topary “Neşwill” toparyny 3:1 hasabynda utdy.  Toparlaryň arasyndaky birinji duşuşyk 2:2 hasabynda tamamlanypdy.

Jogap duşuşygynda 8-nji minutda urugwaýly hüjümçi Luis Suares tapawutlandy. Duşuşygyň 23-nji minutynda Lionel Messi we 63-nji minutynda Robert Teýlor tapawutlanyp, “Inter Maýami” toparyny çärýek finala çykardy.

“Inter Maýami” topary KONKAKAF Çempionlar kubogynyň 1/4 finalynda “Monterreý-Sinsinati” toparlarynyň ýeňijisi bilen duşuşar.

Ýene-de okaň

“Ýüpek ýoly” rallisi: 8-nji tapgyrda Maksatmyrat Daňatarow ýeňiş gazandy

Ata Watan Eserleri

Dünýä belli boksçy Muhammet Alynyň durmuşy boýunça serial düşüriler

Ata Watan Eserleri

Basketbol duşuşyklary üçin 76 milliardlyk şertnama

“Arkadag” we “Ahal” Naýbaşy kubogy üçin bäsleşer

Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky bäsleşigiň bijeleri çekildi

Türkmen küştçüleri meşhur grossmeýsteriň ýolbaşçylygynda Bütindünýä olimpiadasyna taýýarlanýarlar