“Inter” 11 ýyldan soňra çempion boldy

Italiýanyň “Inter” topary 2010-njy ýyldan soňra çempion bolmagy başardy. Topar 2020-2021-nji möwsümde wagtyndan öň çempion bolmagy başardy. 19-njy gezek çempion bolmagy başaran “Inter” topary “Ýuwentusyň” çempionlyk üstünliginiň öňnüe geçdi. Antonio Konteniň ýolbaşçylygyndaky “Inter” topary onuň esasy bäsdeşi “Atalanta” topary “Sassuolo” toparyny 1:1 hasabynda deňme-deň oýnandan soňra çempionlygy yglan etdi. “Interiň” … Continue reading “Inter” 11 ýyldan soňra çempion boldy