TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

“Inter” bassyr 2-nji gezek Italiýanyň kubogyny gazandy

Italiýanyň kubogyny gazanmak ugrundaky ýaryşyň final duşuşygy geçirildi. Rim şäherindäki Olimpiýa stadionynda geçirilen oýunda “Inter” bilen “Fiorentina” toparlary duşuşdy. Duşuşykda garşydaşyny 2:1 hasabynd aýeňen “Inter” topary bassyr 2-nji gezek Italiýanyň kubogyny eýeledi.

Kubogy gazanan toparyň düzüminde dünýä çempiony argentin hüjümçi Lautaro Martines tapawutlandy. Ýeňlen toparyň goluny Nikolas Gonsales geçirdi.

Duşuşykda 2 gezke tapawutlanan Martinesiň ilkinji goly “Inter” toparyndaky ähli ýaryşlarda geçiren 100-nji goly boldy. 25 ýaşyndaky Lautaro Martines 2022-nji ýylda Argentinanyň milli ýygyndysy bilen çempon boldy, 2021-nji ýylda Amerikanyň kubogyny gazandy. Ol 2018-nji ýyldan bäri italýan toparynyň düzüminde çykyş edp, 235 duşuşykda oýnady.

“Inter” topary yzly-yzyna 2-nji gezek Italiýanyň kubogyny eýeledi. Umumylykda, bu topar Italiýanyň kubogyny 9-njy gezke gazanyp, kubogy iň köp gazanan toparlaryň arasynda 2-nji orunda durýar. Italiýanyň kubogyny iň köp ýagny, 14 gezek “Ýuwentus” topary gazandy.

Ýene-de okaň

Paýtagtymyzda iri sebit ýaryşyna badalga berildi

Messi PSŽ bilen hoşlaşdy

Al-Ittihad topary Benzema bilen şertnama baglaşdy – Al Ekharabiýa

Teswirle