“Instagram”, “Facebook” we “WhatsApp”: global näsazlyk

Düýn agşamara (sagat 20:40) dünýäde milliardlarça adama täsir edýän ýagdaý emele geldi. Dünýäniň iň meşhur jemgyýetçilik torlary bolan “Instagram” we “Facebook”, şeýle hem habarlaşmak platformy bolan “WhatsApp” hyzmatlarynda näsazlyk  boldy. Bu üç Applikasiýa eýeçilik edýän “Facebook” kompaniýasynyň jemgyýetçilik boýunça müdiri Andy Stone “Twitter” hasabyndan ulanyjylara ýüzlendi we Applikasiýalarda we önümlerinde … Continue reading “Instagram”, “Facebook” we “WhatsApp”: global näsazlyk