Çin’in yeni Türkmenistan Büyükelçisi göreve başladı

Türkmenistan’ın en büyük ticari ortaklarından olan Çin Halk Cumhuriyeti, bu ülkeye yeni büyükelçi atadı. Çin’in Aşkabat Büyükelçisi Sun Weydun, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’a güven mektubunu sundu.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri masaya yatırılarak, özellikle enerji, ticaret, inşaat ve tarım sektöründeki işbirliği konuları değerlendirildi. Ayrıca, taraflar bu sene Haziran ayında Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi kapsamında Türkmenistan ve Çin Devlet Başkanları’nın görüşmesinde, mutabık kalınan anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Taraflar, iki ülke arasındaki üst düzeydeki işbirliği sayesinde ticaret hacminin arttığını, Türkmenistan’ın demir yol sektörü için yeni özel ekipmanların satın alındığını belirttiler. 

Çin Büyükelçisi, Türkmenistan’ın Tarafsızlık statüsüne büyük değer verdiklerini kaydederek, bu bağlamda yürütülen dış politikayı desteklediklerini ifade etti. Ülkeler arasında imza atılan ortak projelere değinen Çin Büyükelçisi, bu kapsamda Avrasya’nın en uzun doğalgaz boru hattının inşa edildiğini kaydetti. Büyükelçi ayrıca, Çin-Kazakistan-Türkmenistan-İran demir yol hattının önemine değinerek, 2016 yılının ilk başlarında bu alanda ilk konteynır treninin deneme seferinin yapıldığını söyledi.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

Sayın Devlet Başkanı, bu demiryolun hem ticari hem de ekonomi bakımından önemli olduğunu söyleyerek, bunun bütün bölgenin istikrarlı kalkınması için büyük önem taşıdığını ifade etti. Türkmenistan Lideri, Çinli şirketlerin Türkmenistan’daki doğalgaz yataklarında ve diğer sektörlerde aktif çalıştığını belirtti.

Çin Büyükelçisi, Türkmenistan-Afganistan-Tacikistan demir yol projesinin önemine değinerek, bu projenin daha sonar Kırgızistan’a kadar uzatılıp, oradan da Çin’e ulaşabileceğini belirtti. Çinli diplomat, Türkmenistan Devlet Başkanı’nın bu girişimini desteklediklerini ve bu projenin hayata geçirilmesine aktif bir şekilde katılmak istediklerini belirtti.   

Taraflar ayrıca, eğitim, sağlık, turizm gibi alanlarda da işbirliği arttırmak konusunda bilgi paylaşımında bulundu.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar