Çin’in milli günü, Türkmenistan’da kutlandı

Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 67.yıldönümü Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat düzenlenen geniş katılımlı resepsiyon ile kutlandı. Atavatan Türkmenistan uluslararası dergisinin de davet edildiği resepsiyonda, Türkmenistan’ı Meclis Başkan Yardımcısı Gurbangül Bayramova temsil etti. Aşkabat’taki Yıldız otelinde düzenlenen resepsiyona davet edilen misafirleri, Çin’in Aşkabat Büyükelçiliği’nin Maslahatgüzarı Syan Bo karşıladı. Daha sonra davetliler otelin büyük salona davet etti.

Törende konuşma yapan Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Syan Bo, ülkesinin 67 yıl önce kurulan Çin Halk Cumhuriyeti’nin Komunistik Parti yönetiminde büyük başarılara imza attığı söyledi. Bugünkü günde Çin’in dünyanın en büyük 2.ekonomisi olduğunu söyleyen Çinli yetkili, 2015 yılında ülkesinin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın 11 trilyon dollar seviyesine ulaştığını ve kiişi başına düşen milli gelirin 8 bin doları bulduğunu belirtti.

Çin’in küresel ekonomik büyümede ‘Doğu harikası’ olarak anıldığını söyleyen Syan Bo, 2016 yılının ilk yarısında yüzde 6,7’lük bir büyüme rakamına ulaştıklarını ve bu senenin Çin için ayrı bir öneme sahip olduğunu, ülkesinde 5 yıllık sosyo-ekonomik kalkınmanın 13. etabına başlandığı ifade etti.

Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy

Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Syan Bo, Çin ile Türkmenistan ilişkilerinin de hızlı bir şekilde geliştiğini söyleyerek, 2016 yılının ilk yarısında dış ticaret hacminin 3 milyar 500 milyon dolar seviyesine ulaştığını kaydetti. İki ülke arasında birçok projelere imza atıldığını, Türkmenistan-Çin doğalgaz boru hattı projesinin başarılı bir şekilde faaliyet gösterdiğini söyleyen Çinli yetkili, gelecekte de Türkmenistan ile her alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydetti.

Türkmenistan Meclis Başkan Yardımcısı Gurbangül Bayramova da konuşmasında, Çin Halk Cumhuriyeti devlet erkanını milli bayramı ile kutlayarak, iki ülke arasındaki ikili münasebetlerin büyük bir ivmeyle geliştiğini belirtti.

Törende, misafirlere Türkmen ve Çin mutfağından leziz yemekler ikram edildi. 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar