TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Infantino: FIFA-nyň Türkmenistan üçin ägirt uly taslamalary bar

Mälim bolşy ýaly, düýn Halkara futbol federasiýasynyň (FIFA) prezidenti Janni Infantino özüniň Türkmenistana ilkinji saparyny amala aşyrdy. Bu saparyň çäklerindäki duuşyklar baradaky habarlary “Atavatan Türkmenistan” žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýtynyň okyjylar köpçüligine yzygiderli ýetirip durduk.

FIFA-nyň prezidentiniň Aşgabada amala aşyran sapary barada bu guramanyň resmi saýtynda hem degişli habarlar bilen şöhlelendirildi. Şonda FIFA-nyň prezidentiniň Türkmenistana ilkinji saparyny amala aşyrandygy, Janni Infantinonyň belläp geçişi ýaly, FIFA-nyň Türkmenistan üçin ägirt uly taslamarynyň bardygy, şeýle hem Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndy toparynyň (23 ýaşa çenli) “Aziýa Kubogy — 2022” atly abraýly halkara ýaryşda üstünlikli çykyş edendigi bellenilýär. 

“Şu gün Türkmenistanda, şu ajaýyp Aşgabat şäherinde bolanyma örän şat. Türkmenistanyň Prezident bilen duşuşanym üçin buýsanýaryn “-diýip, ilkinji gezek Türkmenistana sapar eden jenap Infantino aýtdy.

“Türkmenistan üçin uly taslamalarymyz bar” -diýmek bilen Infantino Türkmenistanyň futbol ýurdudygyna aýratyn ünsi çekdi.

Ýene-de okaň

Messi PSŽ bilen hoşlaşdy

Al-Ittihad topary Benzema bilen şertnama baglaşdy – Al Ekharabiýa

Real Eden Hazard bilen şertnamasyny bes etdi

Teswirle