Ine, “Xiaominiň” täze telefony: Mi Mix 4

Hytaýly telefon öndüriji şereket “Xiaomi” geçen aýlarda ilkinji eplenip bilinýän telefonyny tanyşdyrypdy. “Mi Mix Fold” diýlip atlandyrylan bu modelden soň ulanyjylar “Xiaomi Mi Mix 4” smartfonyna garaşýardylar. Ýaňy-ýakynda, bu telefon barada birnäçe habarlar ýaýrady. Soňky çykan habarlara görä, “Mi Mix” seriýasynyň täze telefony şu ýylyň 3-nji çärýeginde satuwa çykar. Bu telefonyň tanyşdyrylyşy iýul aýynda bolar.

Gelen habarlara görä, “Xiaomi Mi Mix 4 UPC”-ekran aşagy kamera sistemasyny ilkinji ulanan telefon bolar. Bu smartfon öň tarapdaky kamerany aňsatlyk bilen ekranyň aşagynda gizläp bilme häsiýetine eýe.

Daşky we içki görnüşi bilen beýleki smartfonlardan tapawutlanmagyna garaşdygymyz smartfon Snapdragon 888 Plus yonga prosessory we 12 GB içki ýat bilen üpjün ediler. Telefonda iki hüjreli 2430 mAh+2430 mAh batareýa bar. Telefonyň arka tarapynda ýa 50 megapiksellik, ýa 108 megapiksellik kamera ýerleşer. Şeýle hem bu telefon 120W tiz zarýady goldamagy ähtimal.

Bu telefonyň bahasy barada bizde hiç hili maglumat ýok ýöne, täze smartfonyň Xiaomi şereketiniň iň gymmatbahaly smartfony bolmagyna garaşylýar.

 

Maksat TAGANOW,

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň

žurnalistika hünäriniň talyby.

 

Lenovo K13 satuwa çykdy

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Kubaly türgen Mihain Lopes Nunýes 4-nji gezek Olimpiýa çempiony boldy. Grek-rim göreşi boýunça ökde türgen Mihain Lopes bu ugurda russýaly türgen Aleksandr Kareliniň rekordyny täzeledi. Karelinde 3 altyn medal bar. Kubaly göreşçi Lopes Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynda 130 kilogram agramda çykyş edip, final tutluşygynda gruziýaly türgen Ýakob Kajaýyny ýeňip, özüniň 4-nji Olimpiýa çempionlygyny, ýurdunyň bolsa bu oýunlardaky 2-nji altyn medalyny gazandy. Bu...
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow döwlet Baştutanyna Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň 96-njy plenar mejlisinde Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen «Koronawirus keseliniň (COVID-19) pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin üznüksiz we ygtybarly halkara ulag daşamalary üpjün etmek maksady bilen ulagyň ähli görnüşleriniň arasyndaky arabaglanyşygy berkitmek» atly kararnama seredilendigi barada hasabat berdi. 48...
TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň Ulag-logistika ylmy merkezi 2021-2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça okuwa KABUL EDÝÄR Kompýuter sowatlylygy: I dereje (Microsoft Office programmalary) — 3 aý; II dereje (Adobe Photoshop, GorelDRAW) — 3 aý; III dereje (AutoCAD) — 3 aý; IV dereje (Programmirleme) — 3 aý. Rus dili: başlangyç dereje — 4 aý; orta dereje — 4 aý. Iňlis dili: başlangyç dereje...
Şu ýylyň 23-nji oýulynda badalga alan tomusky Olimpiýa oýunlarynda sportuň ýeňil atletika ugry boýunça ýaryşlar dowam edýär. Bu ýerde ylgamak, uzak aralyga bökmek, ýokarlygyna bökmek, syrykly bökmek, disK zyňmak ýaly ugurlarda ýaryşlar geçirilip, täze rekordlar gazanylýar. NORWEGIÝALY TÜRGENDEN DÜNÝÄ REKORDY Norwegiýanyň türgeni Karsten Warholm 400 metr aralygy päsgelçilikli bökmek ýaryşynda altyn medal gazanyp, dünýä rekordyny goýdy. Ol bu aralygy 45,94 sekuntda geçmegi...
Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, Maýa goýumlar we daşary söwda ministri Sardor Umurzakowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti iş sapary bilen Türkmenistana geldi. Saparyň barşynda S.Umurzakowyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşygy geçirildi. Taraplar ýokary döwlet derejesindäki ygtybarly syýasy gepleşikler esasynda ilerledilýän döwletara gatnaşyklaryň ösüşiniň ýokary depginini kanagatlanma bilen bellediler. Gepleşikleriň barşynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň, hususan-da, söwda-ykdysady pudagynyň häzirki...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar