TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Indi uçuşlar üçin kepilnama hökmany

Mundan beýläk Türkmenistanyň çäginde uçar hyzmatyndan peýdalanjak her bir adamdan (Türkmenistanyň raýatlaryndan, daşary ýurtlulardan we raýatlygy bolmadyk adamlardan) COVID-19 keseliniň ýokdugy barada lukmançylyk kepilnamasy talap ediler.

«Türkmenhowaýollary» agentligi bu çäräniň ýurdumyzda pnewmoniýanyň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen geçirilýändigini habar berýär. Ýörite kepilnamasy bolmadyk adamlara agentligiň hyzmatlaryndan peýdalanmaga rugsat berilmez.

Agentlik goşmaça maglumatlar üçin 39-17-17; 39-17-18; 39-17-20 belgili telefonlar bilen ýa-da hgbgsoragjogap@online.tm elektron poçtasy bilen habarlaşyp boljakdygyny ýatladýar.

Ýene-de okaň

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

Teswirle