Dünya

Zehin bilen zähmet sazlaşanda...

Hakberdi Hudaýberdiýew bilen söhbetdeşlik
Daha fazla
Genel

Türkmen aýdymçysy Çynara:

Türkmenistanlydygyma buýsanýaryn
Daha fazla
Hayat

Zylyha Kakaýewa :

Mahmal owazyň eýesi
Daha fazla

En Son Haberler

2019-njy ýylyň iň girdejili aýdymçysy

Aralık 11, 2019 - 6:19 PM
Meşhur «Forbes» neşiri 2019-njy ýylda iň kän girdeji gazanan aýdymçylaryň sanawyny yglan etdi. Neşire görä, birinji orny 29 ýaşly dünýä ýyldyzy Teýlor Swift eýeledi
Daha fazla oku

Türkmenistan’da ‘Tarafsızlık’ Konferansı

Aralık 11, 2019 - 3:39 PM
Türkmenistan’da 12 Aralık Uluslararası Tarafsızlık Günü ve Türkmenistan’ın Tarafsızlık statüsünün 24.yıldönümü kutlanıyor. Ülke genelinde Uluslararası Tarafsızlık Günü kutlamaları kapsamında Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nın Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde “Türkmenistan'ın tarafsızlığı: barış,
Daha fazla oku

Adam Hukuklarynyň Güni

Aralık 11, 2019 - 12:16 PM
Tutuş dünýäde adam hukuklarynyň güni her ýylyň 10-njy dekabrynda bellenip geçilýär. 10-njy dekabry adam hukuklary güni diýip atlandyrmaklarynyň sebäbi, 1948-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assembleýasynda
Daha fazla oku

Türkmen Adam Atlaryndaky Guşlar ýa-da Uçýan Atlar

Aralık 10, 2019 - 10:31 PM
Bu söhbetdeşlik has atlaryň uly bölümleriniň biri bolan adam atlary bilen baglanyşyklydyr. Adamlar gaty gadymy döwürlerden bäri, belki-de, Adam Ata we How Eneden bäri has atlary ulanyp gelýärler.
Daha fazla oku

Ynanç hatlarynyň nusgalary gowşuryldy

Aralık 10, 2019 - 2:02 PM
2019-njy ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen Litwa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (oturýan ýeri Baku ş.) jenap Egidiýus Nawikas bilen duşuşyk geçirildi.
Daha fazla oku

Facebook or Mark Zuckerberg

Aralık 10, 2019 - 1:04 PM
We have project that we planned since many time. This is shortly analyzing of books which we read and to introduce those books to book-lovers. And to create intention who don’t have time to read. All the books that we analyzed have in our work office and who is willingness to read them, can borrow from us for 15 day
Daha fazla oku

“Aç Suratkeş” 120 000 dollarlyk banany iýipdir

Aralık 10, 2019 - 11:57 AM
Üç gün mundan ozal www.atavatan-turkmenistan.com saýtynda paýlaşan habarymyzdaky bahasy 120 000 dollara satylan meşhur banany suratçy David Datuna iýäýipdir.
Daha fazla oku

“Instagram” : ilkinji türkmen sungat fenomenleri

Aralık 10, 2019 - 10:47 AM
“Instagram”, jemgyýetçilik torunda tassyklanan akkaunt hasap edilýän “gök tik” akkaunty hususan-da meşhur sungat işgärleri, futbolçylar, ýazyjylar, moda dizaýnerleri we beýlekiler tarapyndan giňden ulanýarlar. Şolaryň hataryna türkmen sungat işgärleri hem kem-kemden goşulyp başlady. Biziň seljermelerimiziň netijesine görä, türkmen sunagt işgärleriniň arasynda “gök tik” akkauntyna ilkinji
Daha fazla oku

Instagram’da Mavi Tikli ilk Türkmen Sanatçısı : Türkmen Fenomenler

Aralık 10, 2019 - 2:22 AM
Onaylanmış hesap anlamında da gelen, genellikle ünlü sanatçı, futbolcu, yazar, influencer, modacı gibi kişilerin hesaplarında bulunan mavi tik Türkmen sanatçıların tarafından da alınmaya başladı. Bizim araştırmalarımıza göre, yaklaşık 2 sene önce Türkmen sanatçıların arasından bu mavi tiki ilk olarak Türkiye’de eğitim alan Türkmen sanatçı Çınara aldı. www.atavatan-turkmenistan.com sitesine yakında
Daha fazla oku

‘Ata Watan Eserleri’ bäsleşiginde ilkinki onluklar

Aralık 9, 2019 - 7:50 PM
‘Ata Watan eserleri’ bäsleşiginde jemleýji günüň ýakynlaşýan wagty birinjilik ugrunda çekeleşik gyzgalaňly ýagdaý emele getirýär. Bäsleşigiň şertlerine görä, bäsleşik 20 Dekabr 2019 senesinde Türkmenistan sagady bilen 15:00-
Daha fazla oku
Daha fazla göster

Güncel

Türkmenistan’da ‘Tarafsızlık’ Konferansı

Aralık 11, 2019 - 3:39 PM
Türkmenistan’da 12 Aralık Uluslararası Tarafsızlık Günü ve Türkmenistan’ın Tarafsızlık statüsünün 24.yıldönümü kutlanıyor. Ülke genelinde Uluslararası Tarafsızlık Günü kutlamaları kapsamında Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nın Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde “Türkmenistan'ın tarafsızlığı: barış,
Daha fazla oku

Ekonomi

Dubaý näme üçin baý şäher?

Aralık 9, 2019 - 2:33 PM
Biz Dubaýyň dünýädäki iň baý şäherleriň biridigin bireýýäm bilýäris. Birleşen Arap Emirlikleriniň bu şäheri birnäçe asyrdan bäri ýurtdaky nebitgaz känleriniň hem esasy merkezidir.
Daha fazla oku

Dünya

2019-njy ýylyň iň girdejili aýdymçysy

Aralık 11, 2019 - 6:19 PM
Meşhur «Forbes» neşiri 2019-njy ýylda iň kän girdeji gazanan aýdymçylaryň sanawyny yglan etdi. Neşire görä, birinji orny 29 ýaşly dünýä ýyldyzy Teýlor Swift eýeledi
Daha fazla oku

Ata Watan Eserleri

‘Ata Watan Eserleri’ bäsleşiginde ilkinki onluklar

Aralık 9, 2019 - 7:50 PM
‘Ata Watan eserleri’ bäsleşiginde jemleýji günüň ýakynlaşýan wagty birinjilik ugrunda çekeleşik gyzgalaňly ýagdaý emele getirýär. Bäsleşigiň şertlerine görä, bäsleşik 20 Dekabr 2019 senesinde Türkmenistan sagady bilen 15:00-
Daha fazla oku

Teknoloji

Facebook or Mark Zuckerberg

Aralık 10, 2019 - 1:04 PM - Av.Dr.Döwran Orazgylyjov
We have project that we planned since many time. This is shortly analyzing of books which we read and to introduce those books to book-lovers. And to create intention who don’t have time to read. All the books that we analyzed have in our work office and who is willingness to read them, can borrow from us for 15 day
Daha fazla oku

Spor

TRT Avaz Türkmence Servisi “Atavatan Kupasını” ekranlarına taşıdı

Aralık 8, 2019 - 12:24 AM
Türkmenistanlılar Dayanışma Derneğinin 1 Aralık 2019 tarihinde Türkmenistan’ın Tarafsızlık Bayramı vesilesiyle gerçekleştirdiği “Atavatan Kupası” TRT Avaz Kanalının Türkmence servisinde haber oldu. 3
Daha fazla oku

Girişimci

Ýedidogan : Kraft sumkalarynyň aýratynlyklary

Temmuz 16, 2019 - 7:55 PM
Telekeçilik– häzirki wagtda dünýä ýüzünde ösen we ösýän ugur. Munuň üçin ösüp gelýän ýaş nesillere bu ugurdan ýeterlik bilim bermek üçin orta mekdeplere «Ykdysadyýetiň esaslary» diýen sapak girizildi. Galyberse-de, ýurdumyzda telekeçilikden we biznes ulgamyndan has içgin, düýpli bilimi bermek üçin «Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş» instituty hereket edýär. Biz hem saýtymyzyň okyjylarynyň ünsüni biznes ulgamynda zähmet çekýän telekeçileriň alyp
Daha fazla oku

“Täç Hil” : Hiliň nusgalyk täze derejesi

Temmuz 16, 2019 - 6:12 PM
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän polietilen torbalary we çygly süpürgiçleri öndürýän “TÄÇ HIL” hususy kärhanasynyň açylyş dabarasy 27.06.2019 senesinde, kärhananyň taryhynda unudulmajak ajaýyp waka boldy. Dabara Ahal welaýatynyň we Ak bugdaý etrap häkimlikleriniň ýolbaşçylary
Daha fazla oku

Journal Editions

Baskı #18

camera-541213 PDF İndir E-Dergi oku

Baskı #17

camera-541213 PDF İndir E-Dergi oku

Baskı #16

camera-541213 PDF İndir E-Dergi oku

Baskı #15

camera-541213 PDF İndir E-Dergi oku

Baskı #14

camera-541213 PDF İndir E-Dergi oku

Baskı #13

camera-541213 PDF İndir E-Dergi oku

Son videolar

Makul Hyzmat Tercüme

Test

Vice President EC

Daha fazla göster