TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TESWIRLER

Iň uzyn jandar anyklandy

Şmidt ummany öwreniş institutynyň wekilleri Awstraliýanyň ýakyndaky çuňluklaryň birinde uzynlygy 46 metrlik sifonoforyň bardygyny anykladylar.

Aýdylyşyna görä, ol häzire çenli mälim bolan iň uzyn jandar bolup biler. Sifofonofor zäherli suwasty jandardyr.

Häzire çenli alymlar tarapyndan bellige alnan sifonoforlaryň uzynlygy gök läheňleriň uzynlygynyň iki essesien barabardyr. Olaryň uzak ýaşaýanlygy hem aýdylýar.

Ýene-de okaň

Türkmenlerde aýal-gyzlaryň sarpasy ýokarydyr

Dr. Berdi Saryyew

Üstünlik gazanmak isleýänleriň hökman okaýmaly makalasy

Baş Redaktor

Global energiýa sarp edilişi pese gaçdy

Dr.Döwran Orazgylyjov

Teswirle