TEHNOLOGIÝA

Iň köp satylan “akylly sagat” markalary

“Counterpoint Research” kompanivasy tarapyndan geçirilen bazar seljemelerine görä, birinji çärýekde iň köp “akylly” sagat satan markalar kesgitlenildi.

Soňky ýyllarda meşhur bolan “akylly” sagatlar, esasanam saglyk we sport babatda adamlaryň gündelik durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi.

“Akylly” sagat bazarynda 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde 13 göterim ösüş gazanyldy. Şeýlelikde, geçirilen seljermelere görä, “Apple” birinji çärýekde “akylly” sagat bazarynda öňdebaryjylygyny saklady.

Bazar paýy 36,1% bolan “Apple” akylly sagatlar pudagynda öňdebaryjydyr. Beýleki tarapdan, “Samsung” kompaniýasy “Galaxy Watch 4” seriýasynyň öňki seriýalara garanyňda has köp ünsi çekendigi sebäpli bazardaky paýyny 10.1 göterime çenli ýokarlandyryp, ikinji ýeri eýeledi.

Soňky maglumatlara görä, 43,87 million birlik möçberinde eksport edilen “akylly” sagat bazary 2024-nji ýylda 108,91 million birlige ýeter.

 

 

Ähli koronawirus çäklendirmeler ýatyryldy

Ýene-de okaň

“Galaxy Ring” atly “akylly” ýüzük tanyşdyrylar

Emeli aň 2 trillion dollarlyk kompaniýany emele getirdi

Ata Watan Eserleri

52 ýyldan soňra ABŞ Aýa kosmos gämisini gondurdy

“Akylly” ýüzükler bazarynda bäsdeşlik ýokarlanýar

“iPhone” modelleri üçin mugt sport programmasy

Ata Watan Eserleri

Emeli intellekt boýunça ministrligi bolan ýeke-täk ýurt